Bombon Projects: BLOWN-UP
Diane Guyot & Pere Llobera
24 Julio - 04 Septiembre, 2020

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

 

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

“BLOWN-UP” an exhibition by Bombon Projects with Diane Guyot & Pere Llobera, 2020. Installation view at L21.

Deslizar para castellano.

Texto original en catalán:

 

Miquel Bauçà sembla ser que va enviar el manuscrit del seu darrer poemari just abans de morir a casa seva tot sol i sense voler rebre tractament per a la seva malaltia. Aquesta decisió, voluntària, d’acabar així la seva vida i la seva carrera literària té certa lògica si observem el to de la majoria d’escrits que ens va deixar a Certituds immediates. Sabia que no hauria de donar resposta a les ferides que obriria.

 

 

Set formes de cagar, un dels poemes d’aquest llibre, és el que activa la meva instal·lació pictòrica dins de la galeria L21 de Palma de Mallorca. Bauçà era originàriament Mallorquí, si soc sincer, em fa gracia portar-lo de tornada a la illa i que, com ell va fer amb tots nosaltres, no em pugui contestar.

 

 

El títol del poema és l’activador, el motor d’arrencada però no el tema del poema (recomano llegir-lo aquest poema per cert). És un filtre aquest títol. De fet una tercera veu, que no és ni el poeta ni el lector, s’escandalitza i diu: Que ets grosser!! I després ja més extensament se’ns explica per què vol escandalitzar-nos . D’això precisament va aquest poema i d’això va la meva peça i fins i tot m’atreviria a dir que per aquest motiu Bombon ens ha ajuntat aquí i ara a la Diane Guyot i a mi.
Potser la revolució pendent que ens queda és la anul·lació d’allò políticament correcte i tornar a la llibertat d’acció i pensament. Per tant la cosa no va de culs si no de transgredir. I Set formes de cagar no va d’escatologia si no de trencar els tendons a la previsibilitat.

 

 

La situació dels quadres segueix la pauta de les notes de la cançó L’hora dels adeus en un pentagrama invisible a la paret. Es tracta d’un tribut combinat a una escena del purgatori del Jardí de les Delicies del Bosco, on uns músics interpreten una peça musical escrita al cul d’una figura estirada al terra, i a la vegada a la manera en que ens va dir adéu Miquel Bauçà.

 

Parlem de la Diane.

 

Ella sempre està amatent a les fallides semàntiques dels missatges que la envolten. Això ho podreu veure amb un senzill cop d’ull a la seva feina instal·lada a L21. Es podria pensar llavors que la Diane exerceix una «mirada podrida» sobre les coses, però en realitat són les coses que estan podrides les que són capturades per ella i amplificades en el seu treball.

 

 

Vivim en una cosa així com la «època imbècil» i no se m’acut millor pal·liatiu que emprar una mica d’ironia o humor torçat per a mostrar-se irreductible. El treball de la Diane pot ser tant incòmode com aquelles persones que enmig del consens general discrepen. Però no tan sols incòmode… potser és vital que algú desacrediti la frase aquella que diu: «la majoria mai s’equivoca».

 

 

Arriscar tant en la interpretació de la feina de la meva companya d’exposició és part del joc. Ja m’ho perdonaran. Així com jo demanava llegir el curt poema de Bauça, els recomano que preguntin a la gent de la galeria què hi feia la Diane a un hospital i quines lectures s’amaguen darrera la totèmica banderola que hem penjat dins de la sala.

 

 

Pere Llobera, Palma de Mallorca 2020

 

 

CAST

 

 

Parece ser que Miquel Bauçà envió el manuscrito de su último poemario justo antes de morir en su casa solo y rechazando recibir tratamiento para su enfermedad. Esta última decisión, voluntaria, de acabar así tiene lógica si observamos el tono de la mayoría de los escritos que nos dejó en Certituds immediates/Certezas inmediatas. Sabía que no tendría que dar respuesta a las heridas que abriría.

 

 

Set formes de cagar/Siete formas de cagar, uno de los poemas de este libro, es el que activa mi instalación pictórica en la Galería L21 de Palma de Mallorca. Bauçà era originariamente mallorquín y si soy totalmente sincero me hace gracia llevarlo de vuelta a la isla y que, como él hizo con todos nosotros, no pueda contestar.

 

 

El título del poema es el detonante, el motor de arranque pero no el tema del poema (recomiendo leer este poema por cierto). Este título es un filtro. De hecho una tercera voz, que no es ni el poeta ni el lector, se escandaliza y dice: ¡Qué grosero eres!! Y después ya más extensamente se nos explica por qué quiere escandalizarnos. De esto precisamente va este poema y mi instalación. Incluso me atrevería a decir que por este motivo Bombón nos ha reunido aquí y ahora a Diane Guyot y a mí. Puede ser que la revolución pendiente que nos queda sea la anulación de aquello políticamente correcto y volver a la libertad de acción y pensamiento. Por lo tanto la cosa no va de culos si no de transgredir y Set formes de cagar no va de escatología si no de romper los tendones de la previsibilidad.

 

 

La situación de los cuadros sigue la pauta de las notas de la canción L’hora dels adéus/La hora del adiós en un pentagrama invisible en la pared. Se trata de un tributo combinado de una escena del purgatorio del Jardín de las delicias del Bosco, donde unos músicos interpretan una pieza musical escrita en el culo de una figura estirada en el suelo, y a su vez a la forma en que nos dijo adiós Miquel Bauçà.

 

 

Hablemos de Diane.

 

Ella está siempre atenta a los errores semánticos de los mensajes que la rodean, lo podréis comprobar con un sencillo vistazo a su trabajo instalado en L2. Se podría pensar entonces que Diane ejerce una «mirada podrida» sobre las cosas pero en realidad son las cosas que están podridas las que son capturadas por ella y amplificadas en su trabajo.

 

 

Vivimos en algo así como la «época imbécil» y no se me ocurre mejor paliativo que emplear una poco de ironía o humor retorcido para mostrarse irreductible. El trabajo de Diane puede ser tan incómodo como aquellas personas que en medio del consenso general discrepan. Pero no sólo incómodo… quizá es vital que alguien desacredite la frase aquella que dice: «la mayoría nunca se equivoca».

 

 

Arriesgar tanto en la interpretación del trabajo de mi compañera de exposición es parte del juego, ya me lo perdonaran. Por último, así como yo recomendaba la lectura del breve poema de Miquel Bauçà, en el caso de Diane les recomendaría que preguntasen a la gente de la galería qué demonios hacia la artista en un Hospital y qué significados se esconden tras la totémica banderola que hemos instalado en la sala.

 

 

Pere Llobera, Palma de Mallorca 2020

EN / ES